27 marts 2021

HRK er i karantæne

Vi har desværre fået konstateret en hest positiv for streptokokker (ikke kværke varianten) og Herpes type 5 virus (ikke at forveksle med den farlige type 1). Vi har fået tilsendt prøvesvarerne og har derefter rådført os med Hørsholm Hestepraksis.

Ifølge Hørsholm er der tale om 2 almindelig forekommende sygdomme, som findes i næsten alle staldmiljøer. Hestene bliver ikke alvorligt syge, men kan få hvad der svarer til en forkølelse.

Hesten er flyttet en hjørneboks uden sidekammerater og vil blive håndteret som smitsom. Den har ingen feber eller snot, men har lidt hoste.

Det desværre således, at man i øjeblikket sætter alle stalde med Herpes - også den ufarlige type 5 - i karantæne. Det skyldes at man har set eksempler på at der er andre varianter til stede når der forefindes type 5 og så naturligvis de voldsomme udbrud af type 1, som er set rundt om i landet.

Normalt er karantænen 14 dage fra hesten er raskmeldt, i dette tilfælde hvor de eneste symptomer har været hoste, har vi fået lov til at beregne de 14 dage fra den 25. marts, hvor den blev isoleret fra andre heste.

Det er derfor ikke tilladt at tage ud med hest/pony indtil den 8. april - det gælder stævner, træning, jagter osv.

Vi vil gerne bede alle om at være særlig opmærksomme på om jeres heste/ponyer udviser nogen form for symptomer og beder alle om at tage temperatur på jeres hest/pony dagligt.

I bedes ligeledes informere jeres smede, dyrlæger, sadelmager og lign om situationen, samt skifte tøj mm hvis I færdes i andre stalde.

Undervisning af ryttere udefra er aflyst indtil 8. april.

Sidst men ikke mindst. Den allervigtigste forholdsregel både i forhold til ophævelse af karantænen, men absolut også smitte spredning er temperatur tagning. Det er derfor yderst vigtigt at ALLE får taget temperatur hver dag, da det er betingelsen for at kunne komme ud af karantænen. Hvis nogen har brug for hjælp til dette, kan I kontakte Monica. Alle tilfælde med en temperatur på 38 eller derover skal meldes til Bitten eller Monica.

Evt spørgsmål til dette kan sendes til Bitten

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR HOLTE RIDEKLUB

5/3-2021 

På grund af Corona-restriktioner er det ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen i marts måned, som vedtægterne foreskriver. Den udskydes derfor til: Torsdag, den 22. april 2021 kl. 18.30 i Holte Ride-klub.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for 2020

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i følgende rækkefølge:

 

Rideskolerepræsentant (vælges hvert år blandt rideskolens elever) Kirsten Foss genopstiller

Juniorrepræsentant Mathilde Leinøe genopstiller ikke

Seniormedlem lige år (2-årig periode) Elisabeth Hasselriis er ikke på valg 

Seniormedlem lige år (2-årig periode) Signe Bjerrum fratræder

Seniormedlem lige år (2-årig periode) Maria Bjerg er ikke på valg 

Seniormedlem ulige år (2-årig periode) Astrid Leth genopstiller

Seniormedlem ulige år (2-årig periode) Pernille Camåe genopstiller ikke

Suppleant 1 – (2-årig periode) Rebecca Wright genopstiller

Suppleant 2 – (vælges for 1 år) kandidat ønskes

 

7. Valg af revisor (vælges hvert år)

8. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet eller kandidatur til bestyrelsen skal indsendes til klubbens kontor på mail: kontoret@holte-rideklub.dk senest d.8. april 2021. Indkomne forslag og kandidatliste offentliggøres senest d. 12. april 2021.

 

Det skal samtidig meddeles at klubbens mangeårige formand Catrine Kledal har meddelt den øvrige bestyrelse, at hun ønsker at træde tilbage fra sin formandspost med virkning pr. 1. marts og dermed er trådt ud af klubbens bestyrelse.

Elisabeth Hasselriis har accepteret at agere stedfortrædende formand frem til en ny bestyrelse er valgt efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen og den daglige ledelse vil gerne benytte lejligheden til at takke Catrine for hendes kæmpestore indsats igennem mange år.

 

BESTYRELSEN HÅBER, AT SÅ MANGE SOM MULIGT DELTAGER. 

 

Genopåbning af HRK's ridekole 1. marts - udendørs
27/2-2021
Med de ændrede retningslinjer for udendørs idræt per 1. marts 2021, kan vi nu åbne op for vores rideskole igen. Undervisningen foregår udendørs på vores indhegnede, belyste bane for enden af gavlen.  

 

Klub tøj

4/2-2021 

Vi har fået lavet en hjemmeside med klub tøj. Linket til hjemme siden ligger Her

Hvis man ønsker at se tøjet inden bestilling, har vi enkelte modeller liggende på kontoret. 

 

Stramning af Corona restriktioner

1/1-2021 

Så kom der desværre en yderligere stramning af de gældende Corona restriktioner, hvilket selvfølgelig også gælder for os.
Alle de nuværende restriktioner er fortsat gældende, dog med visse skærpelser.

Følgende gælder for alle per den 6. januar
  • Der må max være 5 personer tilstede samtidigt per stald og per ridehus. Ankommer man til sit staldafsnit eller til ridehuse og der er 5 personer til stede, må man ikke gå derind. Dette er inkl. personale som har fortrinsret til at passe deres arbejde.
  • Ingen andre end dem der skal ride må opholde sig i ridehuset, medmindre der er tale om hjælp til et barn under 15 år
  • Vi vil gerne opfordre alle som har mulighed for at komme uden for myldretiden til at gøre dette, så der bliver plads til flest muligt
  • Der er abosult ingen adgang på HRK for personer der ikke skal ride/passe hest, medmindre det er sammen med et barn under 15 år. Dette gælder også forældre, kærester, venner osv
  • Caféen aflåses for alle og må ikke bruges.
  • Alle bedes begrænse den tid de opholder sig på HRK – Kom, pas/rid din hest og gå igen
  • Det er ikke muligt at booke det lille ridehus så længe de nuværende restriktioner er gældende.
Vi er fuldt ud klar over at dette er til gene for mange, men vi har desværre ikke noget valg. Vi vil derfor håndhæve disse restriktioner uden undtagelser.  
 
 


Nyheder

Loading