Stramning af Corona restriktioner
Så kom der desværre en yderligere stramning af de gældende Corona restriktioner, hvilket selvfølgelig også gælder for os.
Alle de nuværende restriktioner er fortsat gældende, dog med visse skærpelser.

Følgende gælder for alle per den 6. januar
  • Der må max være 5 personer tilstede samtidigt per stald og per ridehus. Ankommer man til sit staldafsnit eller til ridehuse og der er 5 personer til stede, må man ikke gå derind. Dette er inkl. personale som har fortrinsret til at passe deres arbejde.
  • Ingen andre end dem der skal ride må opholde sig i ridehuset, medmindre der er tale om hjælp til et barn under 15 år
  • Vi vil gerne opfordre alle som har mulighed for at komme uden for myldretiden til at gøre dette, så der bliver plads til flest muligt
  • Der er abosult ingen adgang på HRK for personer der ikke skal ride/passe hest, medmindre det er sammen med et barn under 15 år. Dette gælder også forældre, kærester, venner osv
  • Caféen aflåses for alle og må ikke bruges.
  • Alle bedes begrænse den tid de opholder sig på HRK – Kom, pas/rid din hest og gå igen
  • Det er ikke muligt at booke det lille ridehus så længe de nuværende restriktioner er gældende.
Vi er fuldt ud klar over at dette er til gene for mange, men vi har desværre ikke noget valg. Vi vil derfor håndhæve disse restriktioner uden undtagelser. 

Nedlukning af rideskole og undervisning
Frem til den 3. januar 2021 er vi pålagt at holde rideskolen lukket, og det er ikke tilladt at modtage undervisning indendørs. Undervisning er tilladt på udendørs banerne.

Københavnsmesterskab dressur Til info arbejder vi på højtryk med at få de sidste godkendelser fra dyrlægerne ift om vi kan afvikle stævne næste weekend. Vi melder ud så snart vi ved mere. Derudover følger vi naturligvis også udviklingen ift COVID-19, da en mulig skærpelse af forsamlingsforbuddet også vil have betydning for stævnets afvikling.

Kværke Update Vores syge hest er nu raskmeldt og det er derfor muligt at sætte en dato på ophævelse af karantænen, hvis vi ikke får flere sygdomstilfælde.

Det betyder at vi er ude af karantæne mandag den 26 oktober. Vi opretholder derfor alle nuværende forholdsregler frem til og med søndag den 25 oktober.

Københavnsmesterskab dressur
Da vi fortsat er i karantæne vides det pt ikke om vi kan afholde KBH Mesterskabet i weekenden 31.okt/1. nov. Det er derfor pt ikke muligt at melde til.

Udbrud af kværke på HRK!
Vi har desværre fået konstateret kværke hos en hest på HRK.

Det betyder at vi med øjeblikkelig virkning må indføre stramme restriktioner i forhold til dagligdagen i stalden og at vi er i fuld karantæne i foreløbig 14 dage.

Nærmere information er sendt ud på mail.

Følgende gælder med øjeblikkelig virkning

· Ingen andre end de absolut nødvendige har adgang til HRK – ingen forældre eller andre medmindre der er tale om et barn under 15 år.

· Ingen heste fra HRK må forlade stalden, det både gælder træning, stævner mm. Ved dyrlæge besøg, skal det aftales med den enkelte dyrlæge.

· Ingen heste kan ankomme til/forlade HRK – Dette gælder også undervisning af heste udefra, som derfor er aflyst.

· Ingen kontakt med andre heste end sin egen. Ingen lån af udstyr, strigler, træktove mm. Der er sat navn på alle tove.

· Hunde har ingen adgang i staldene, da de kan være smittespredere

· Lad ikke heste snuse til hinanden, dele spande mm

· Man må kun komme i det staldafsnit hvor man har hest og hesten må ikke komme i andre stald afsnit. Har man behov for at komme være i flere stalde/håndtere flere heste, SKAL der skiftes tøj og fodtøj.

· Der er absolut ingen adgang i rideskolestaldene for privat ryttere.

· Det indendørs vandspiltov må ikke anvendes

· Hvis i har aftale om smed, dyrlæger eller lign i de kommende uger, skal I kontakte dem så de kan tage deres forholdsregler.

· Alle skal træde igennem fodbad inden man går ind og ud af stalden. Der står 2 fodbad. Et ved rød stald og 1 ved guld/blå stald.

· Alle skal spritte hænder inden man går ind og ud af stalden. Der står sprit stander ved indgang til staldene.

· Kæderne på skridt bånd og solarie skal af sprittes efter brug.

Disse restriktioner gælder for alle og overtrædelse af reglerne vil føre til bortvisning

Vi er i tæt dialog med Hørsholm Hestepraksis omkring vores forholdsregler og der kan derfor komme ændringer/stramninger til det nuværende regelsæt.

Der er blevet sat informations skilte op rundt om i bygningerne

Evt. spørgsmål kan stilles til Bitten, Nicola og Monica på mail eller telefon.Corona forholdsregler

 

Ganske som i det øvrige samfund må vi desværre indse at smittetallet stiger og derfor tage vores forholdsregler itf at begrænse smittespredning. Vi håber at alle har indset nødvendigheden af disse tiltag og derfor er det denne gang en opfordring og anbefaling, skulle dette ikke blive efterlevet, vil bestyrelsen overveje om der skal indføres restriktioner som i foråret

Derfor

Begræns antallet af personer i stalden. Ingen gæster, familiemedlemmer eller lign medmindre det er strengt nødvendigt

Der bliver opsat spritstandere ved de tre hovedindgange, så venligst sprit af når du ankommer til HRK. Derudover forefindes håndsprit i rideskolestalden, i ridehusene og i sadelrum

Ingen uvedkommende gæster i stalden

Bliv hjemme ved sygdoms symptomer. Har du brug for hjælp til pasning af hest, kontakt Bitten

Max 1 person i sadelrum af gangen. Ingen unødige ophold

Caféen kan anvendes med omtanke. Er man flere samlet, skal der holdes min 1 meters afstand

Max 1 forælder/hjælper per hest/pony i rideskolen. Er der behov for at medbringe f.eks. mindre søskende, skal de opholde sig udenfor.

Vi håber at alle vil tænke sig om en ekstra gang og følge ovenstående, så vi ikke risikerer yderligere restriktioner.

På bestyrelsens vegne

Bitten VesterlundGeneralforsamling HRK 16. juni 2020

Regnskabet for 2019 kan downloades her Årsregnskab HRK 2019 
 
INDKALDELSE til ORDINÆR GENERALFORSAMLING for HOLTE RIDE-KLUB

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 kl 18.30 i Holte Ride-Klubs café. Bestyrelsen håber at se så mange medlemmer som muligt. Se dagsorden her Dagsorden 

 
Ophævelse af forholdsregler
Per 8. juni er HRK igen åben for alle og rideskolen kører i normal drift. Vi henstiller fortsat til omtanke og til at følge myndighedernes anbefalinger om 1 meters afstand og hyppig håndvask/afspritning
 
UPDATE 24. marts 

Som de fleste nok har hørt, har regeringen besluttet at forlænge de nuværende forbud frem til 13. april. Dette betyder derfor at vi ligeledes må forlænge vores nuværende restriktioner i forhold til færdsel på HRK.
Bestyrelsen og Bitten vil gerne sige tak til alle som følger de opstillede regler, hvilket jo er medvirkende til at vi fortsat kan holde åbnet på næsten almindelige vilkår. Vi sender dagligt en lille bøn op til vejrguderne og takker for det fine vejr(med et lille hint om lidt flere plusgrader), men vi må nok indstille os på at der også kommer regnvejrsdage, hvor reglerne selvfølgelig også skal overholdes, selvom det bliver surt..
Vi har fået nogle spørgsmål iht heste med særlige behov for indendørs træning. Reglerne er lovmæssigt bestemt, at personalet fortsat må motionere heste indendørs. Så hvis nogen har brug for at få en hest løs i ridehus eller longeret indendørs fordi det ikke kan lade sig gøre ude, kan dette aftales med Bitten, men må ikke gøres selv. Ligeledes må solarie og skridtbånd ikke bruges.
Vi ved godt at situationen påvirker os alle og at vi nok efterhånden er lidt mere i minus på overskudskontoen end vi plejer. Det er helt OK at påpege overfor andre hvis de ikke opfører sig hensigtsmæssigt, men lad os nu gøre det på en pæn og konstruktiv måde, så vi ikke skaber en dårlig stemning i en i forvejen svær situation.

På bestyrelsens vegne
Bitten
 
 
UPDATE 17. marts

Som opfølgning på de i dag indførte restriktioner ift Corna, gælder følgende fra i morgen d. 18. marts:

Der må kun komme 1 person i stalden per hest per dag medmindre der er tale om børn under 15 år, som kan have 1 forældre/voksen med. INGEN andre end den ansvarlige for hesten den pågældende dag har adgang til HRK.

Alt unødigt ophold forbudt – rid/pas og kør hjem!

Så vidt det er muligt bør ridning, longering mm foregå udendørs

Bestyrelsen finder disse tiltag absolut nødvendige og de vil derfor blive håndhævet uden undtagelser

På vegne af bestyrelsen HRK

Bitten

CORONA Tiltag HRK

Rideskolen er lukket indtil videre som tidligere informeret og det betyder at der ikke er adgang på HRK for hverken elever, parter eller forældre. Der er lagt en plan for pasning/motionering af heste og ponyer, som personalet vil tage sig af

Ryttere med ridehuskort har ikke adgang i 14 dage

For vores opstaldere gælder, at de fortsat har adgang for at passe og ride deres heste, men ingen må tage gæster med i stalden. Parter eller andre som skal i stalden for at passe/ride en hest er selvfølgelig velkomne på samme betingelser.

Smede, dyrlæger mm kan forsat komme og udføre deres arbejde

Vi skal kraftigt opfordre til at alle opholder sig kortest tid muligt på HRK – altså kom kun for at passe/motionere din hest og tag derefter hjem.

Caféen vil blive aflåst og må ikke bruges

Vores undervisere er forsat velkomne til at undervise, men vi lukker for udefrakommende ryttere til undervisning, det vil sige at der ikke er adgang for heste der ikke er opstaldet på HRK. Dette gælder både dressur og spring i 14 dage. Dette kan betyde at der vil ske ændringer tiderne for spring

Alle aktiviteter som kan foregå udenfor – opsadling, skridt, træk med hest mm skal ske udendørs såfremt det er muligt

Der må max opholde sig 10 ryttere i det store ridehus ad gangen og 5 ryttere i det lille ridehus. Lad være med at skridte sammen to og to og ophold dig kun det nødvendige tidsrum i ridehusene.

Alle som føler tegn på sygdom, såsom feber, hoste, og lign bedes holde sig hjemme. Skulle nogen få behov for ekstra pasning af hest som følge af situationen, kan det aftales med daglig leder eller staldmester

Der arbejdes på en nødplan i tilfælde af, at personalet bliver ramt af sygdom eller karantæne. Vi vil derfor gerne opfordre alle, der kender til rutinerne i stalden og som har mulighed for at hjælpe om at give besked til daglig leder (dagleder@holte-rideklub.dk). Der vil så blive lavet en beredskabsliste, som kan tilkaldes hvis vores personale bliver ramt.

Bestyrelsen opfordrer til at alle færdes på HRK med omtanke. Følg de anvisninger der er givet for at mindske smittefare ikke kun på HRK men i det hele taget.

Vi håber at vi med disse tiltag kan få alle til at respektere situationens alvor, men er det ikke tilfældet, kan vi blive nødsaget til at skærpe dem.

  
 
 
 
Holte Hestival afholdes d. 11.-14. oktober
 
 Tak til vores stævnesponsorer:
 
 
 
 
Efterårsferie - rideskolen holder lukket fra og med lørdag 12/10 til og med søndag 20/10
 
Nye medlemshold per 05.09.2019
 
Vi har ændret medlemsholdene, så der kun er ét aktivt medlemskab, der til gengæld er aldersgradueret (0-24 og 25+ år), hvilket skulle gøre det lettere at tilmelde sig rideskolehold.
 
 
Ny springunderviser per 1. august 2019

Det er med stor fornøjelse at vi kan meddele at HRK per 1. august 2019 har ansat Andreas Künnemann som ny springunderviser.

Andreas er oprindeligt uddannet berider i Tyskland og har mere end 40 års erfaring indenfor ridesporten. Han bor i Børkop med sin kone Birgit og søn Konstantin, som begge er konkurrenceryttere på højt plan.

Fra 1. august vil Andreas tilbyde undervisning 2 dage om ugen hver tirsdag og onsdag på Holte, medmindre andet aftales. Såfremt tilslutningen er stor, er det forventningen, at der på sigt tilbydes undervisning over flere af ugens dage af Andreas evt. i samarbejde med hans team. Andreas og teamet vil herudover tilbyde stævnehjælp mm.

Tilmelding til springundervisning sker via mail til dagleder@holte-rideklub.dk - en enkelt prøvetime kan aftales uden medlemskab, ellers skal man være medlem af HRK for at modtage undervisning på HRK

Ny prisstruktur per 1. juni 2019

På medlems mødet onsdag aften blev detaljerne i vores nye prisstruktur præsenteret. Præsentationen og ny prisliste er vedhæftet. VIGTIGT – såfremt man ønsker ændringer til sin opstaldning gældende per 1. juni skal ændringer meldes til kontoret senest 13. maj. Ønsker man at beholde alle ydelser som i dag, skal man ikke foretage sig noget. Evt spørgsmål stilles til Bitten og/eller Git.

/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/Ny prisstruktur HRK.pdf

/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/Prisliste HRK juni 2019.pdf

Ridelejr uge 28
Rideskolen afholder ridelejr i uge 28 og der er også mulighed for at deltage med egen hest/pony. Se flere detaljer og tilmeld i aktivitetskalenderen på vores hjemmeside under uge 28.


Nyheder

Loading